Tietosuojaseloste

Oy Pumppulohja Ab:n asiakas- ja toimittajarekisterin tietosuojaseloste 01032018SS01

1. Rekisterinpitäjä: Oy Pumppulohja Ab, Laatutie 4, 09430 SAUKKOLA FINLAND

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: stefan.stigell@pumppulohja.fi

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Rekisteri Pumppulohja Mon: Säilytämme ja käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaiden ja niiden edustajien henkilötietoja.

4. Käyttötarkoitus: Tietoja käytetään asiakaspalveluun, asiakasviestintään ja markkinointiin. Käsittelyperuste on tapauksesta riippuen Yhtiön käyttötarkoituksiin perustuva oikeutettu etu ja asiakkaiden osalta sopimussuhde Yhtiöön. Sähköisten suoramarkkinointiviestien lähettämisen perusteena on rekisteröidyn suostumus.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä henkilöistä tallennamme mahdollisesti seuraavat tiedot:

 • Nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero, titteli ja mahdollisesti yrityksen yhteystiedot ja toimiala.
 • Asiakkuuden hoitamiseen tarvittavat tiedot, tarjouspyynnöt, tarjoukset, vesianalyysi tiedot, ostetut tuotteet, mahdolliset reklamoinnit ja muut tarvittavat tekniset tiedot.
  Internet verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot sivustollamme.

6. Tietolähteet

Yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai yhteydenottoon yritykseemme. Tiedot kerätään työnantajalta, jälleenmyyjältä myyntitoimeksiannon yhteydessä tai henkilöltä itseltään. Henkilötietoja voidaan myös ostaa ulkoisilta toimijoilta kertaluonteiseen markkinointikäyttöön.

7. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

8. Tietojen ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika on voimassa asiakassuhteen ajan. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietoja käsitellään kuten potentiaalisen asiakkaan henkilötietoja. Henkilötietoja voidaan säilyttää tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai Yhtiön sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisesti ja asianmukaisesti suojattuna teknisin keinoin. Tietoihin on pääsy vain yrityksen valtuuttamilla henkilöillä ja valtuutetuilla IT asiantuntijoilla.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä markkinointitarkoituksiin. Suorasähköpostissa on lainmukainen linkki, josta voi kieltää postitukset.

Rekisteröidyllä on oikeus tietosuojalainsäädännön mukaisesti saada mm. seuraavat tiedot:

Tarkistaa omat tiedot, oikaista virheelliset tiedot ja vaatia henkilötietojen poistoa tai rajoittamista, mikäli tämä on lain mukaan mahdollista. Ennen mahdollisten tietojen luovuttamista pyydämme rekisteröityä varmentamaan henkilöllisyyden ja erittelemään pyyntönsä. Voimme kieltäytyä pyynnöstä laissa säädetyillä perusteilla.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhtiön käsittelemät henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhtiön oikeutettu etu;
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Yhtiölle, Yhtiö käsittelee kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo että Yhtiö ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksia koskevat yhteydenotot kirjallisena.

Oy Pumppulohja Ab Myyntisihteeri Laatutie 4 09430 SAUKKOLA Merkintä: henkilötieto.

Vastaamme kuukauden sisällä rekisteröidylle.

11. Tietosuojaselosteen päivittäminen

Pidämme oikeuden päivittää tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä.

Your shopping cart is empty

Terms and conditions

Ordering and delivery terms in our online store

Seller:

The vendor, and future supplier, will be Oy Pumppulohja Ab or Oy WatMan Ab Vedenkäsittely. Address Yrittäjäntie 4, 09430 Saukkola. Phone 020 741 7220 and email info@pumppulohja.fi

Pumppulohja WatMan is a reliable and robust partner. This is evidenced by the highest possible credit rating by D & N.

Price:

Prices are quoted for each product. Prices include the current VAT. The transportation is priced separately before payment is made. All online prices only apply to orders placed through our web site.

Liability for price errors: We reserve the right to alter prices or to change any erroneous prices. If the price of the product has risen after the order has been sent, we will sell the ordered items at the price at the time of ordering. However, we reserve the right to reject an order if there is an error that is independent of the supplier. We will then automatically refund your payment.

Delivery Method:

Products are delivered by mail or by a transport company selected by the customer. Products are also available at no additional cost at our factory as per a separately agreed schedule.

Delivery time: Delivery time of the products is either product-specific, either immediately in stock or 3-7 days, with a real delivery time of 3 to 10 day from the order date. We will communicate any the longer delivery times for specialty products.

The express delivery method, when delivery takes place within the day of the order or the next business day, can be selected separately.

Payment method:

When ordering as a private person the prices take into account the online store discount, which requires payment of products with an online payment using the banking service as it appears on the front page of the online store. Prices include VAT. We distribute the products to retailers according to the terms agreed upon.

Payment Service Provider

Paytrail Plc (2122839-7) is co-operating with Finnish banks and credit institutions as a provider of payment transfer services and as a payment service provider. Paytrail Plc will be credited to the payer by bank statement or card payment and it will forward payment to the merchant. Paytrail Plc has a payment institution license. In the case of complaints, we ask you to contact the vendor first.

Paytrail Oyj
Business ID: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Tel: 0207 181830

Online Banking

The payment transfer service associated with e-payment is implemented by Paytrail Oyj (2122839-7) in co-operation with Finnish banks and credit institutions. For the user, the service works just like a traditional online payment.

Shipping Fee:

Before confirming the order, delivery costs are itemized on a product-specific basis. The share of shipping costs for postal products ranges from EUR 5 and for freight transport from EUR 20. In the e-commerce order, the buyer is entitled to a discount on the online store even if he or she retrieves the products from the factory.

For express delivery, we will charge a separate express delivery fee of EUR 10 when the order value is less than EUR 200 or EUR 25 when the value of the order exceeds EUR 200. Express delivery fees are charged at 1« times rate.

Binding order:

A binding trade agreement will enter into force once a customer has submitted or paid for an order. We will confirm orders over 1000 euro separately by e-mail or telephone. We reserve the right to limit the sale of products in larger batches or specialty products, for example due to poor availability. The supplier's liability for poor availability of the product, authority or import restrictions is always limited to the cancellation of the order and the refund of any possible money that has been previously paid.

The consumer has the right to cancel the order at any point, even when the order has already been processed. See the restrictions below.

Suppliers reserve the right to cancel an order if the customer has not fulfilled his obligation to disclose information, see below. In this case, the supplier's liability is limited to cancelling the sale and possibly reimbursing the money paid in advance.

Obligations of the Customer:

Before ordering, the customer must consult the product's product descriptions on our website, the product itself at our factory or by discussing the order with our sales staff. In the case of a clear product defect, suppliers may rely on it being a mistake if there was such an obvious mistake that the customer should have understood the existence of the error. Suppliers reserve the right to cancel an order if the customer has not fulfilled his / her disclosure obligations.

In this case, the supplier's liability is limited to cancelling the sale and possibly reimbursing the money paid in advance.

We continuously develop our products. For this reason, the illustrated images may be indicative and may have deviations may occur in, for example, colour. Possible deviations of the image have no effect on the technical characteristics or operation of the product.

Reminders and Returns:

The consumer has the right to cancel the order even when the order has already been processed.

If the customer cancels the order only after the delivery of the products without unjustified reason - such as a product defect -, it is a case of unilateral cancellation of the order. In the case of unilateral cancellation, we will refund the amount of money already paid for the products. However, we will not reimburse the shipping costs already paid for and they remain the responsibility of the customer.

Reminders must be made within 7 days of receipt of the goods. According to the Consumer Protection Act, the right to cancel a subscription by mail order is 7 days after receiving the first item. The consumer must return the goods within 14 days of delivery, but not in the form of cash on delivery.

Returns due to wrong product information or due to product failure are free of charge by post. If the product is returned as a carrier service, the supplier's contract number must always be indicated. The purchase date is considered the day when the shipment has been received or picked up from the post.

The right to return to online store sales applies to unused and merchantable products. During retrieval, the consumer has the right to assess the product and try it in the same way as he could do when buying a product from the store. The consumer can open the box to examine and try out the goods without losing their right of return. However, he cannot install the product for use. After the product has been used, the product is not freely refundable, but the product is subject to our general warranty terms, below.

In exceptional cases, we can accept the return of a product that is not possible to resell, defective or outside the return period. However, we charge at least 30% of the price of the returned product.

Warranties:

All products have at least six months' warranty under the Consumer Protection Act. On a product-specific basis, our guarantee is typically 12 to 24 months. Under the Consumer Protection Act, a buyer must notify the guarantor of the error within a reasonable time when the buyer has detected a defect.

We always comply with Finnish law. We also comply with generally accepted contract and warranty terms in Finland, such as the general Nordic Delivery Terms NL 92 of the Finnish Metal Industries Federation. The full product warranty can be obtained from info@pumppulohja.fi or info@watman.fi on request.

Send request for a quote

This web site uses cookies for enhanced functionality. By continuing to use this service you consent to use of cookies. About cookies

I accept cookies